PUSAT SUMBER BELAJARPusat Sumber Belajar Online Sekolah

Ppt Iman Kepada Qada dan Qadar

Setiap manusia yang beriman kepada Allah Swt maka wajib baginya untuk meyakini kebesaran Allah Swt melalui Qada dan Qadar-Nya

Selengkapnya

AKHLAK MULIA

A. Makna Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  Beriman berarti percaya secara penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi, Kitab suci serta semua ciptaan Tuhan selain manusia dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan.  Bertakwa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala laranganNya.

Selengkapnya

AKHLAK TERPUJI REMAJA

1. Akhlak karimah dalam pergaulan remaja sangat penting dimiliki. Akhlak karimah menentukan martabat dan derajat manusia, baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan manusia termasuk remaja. 2. Bentuk-bentuk akhlak karimah dalam pergaulan remaja antara lain ta’aruf, ta’awun, tafahum dan tasamuh, jurdil, amanah dan menepati janji.

Selengkapnya
PPDB 2021-2022 Pendaftaran Peserta Didik Baru MTs. Muhammadiyah 1 Malang Tahun Pelajaran 2021-2022
Selengkapnya