PUSAT SUMBER BELAJARPusat Sumber Belajar Online Sekolah

Ppt Iman Kepada Qada dan Qadar

Setiap manusia yang beriman kepada Allah Swt maka wajib baginya untuk meyakini kebesaran Allah Swt melalui Qada dan Qadar-Nya

Selengkapnya

AKHLAK TERPUJI REMAJA

1. Akhlak karimah dalam pergaulan remaja sangat penting dimiliki. Akhlak karimah menentukan martabat dan derajat manusia, baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan manusia termasuk remaja. 2. Bentuk-bentuk akhlak karimah dalam pergaulan remaja antara lain ta’aruf, ta’awun, tafahum dan tasamuh, jurdil, amanah dan menepati janji.

Selengkapnya


PPDB 2020-2021 Pendaftaran Peserta Didik Baru MTs. Muhammadiyah 1 Malang Tahun Pelajaran 2020-2021
Selengkapnya