Pembiasaan Di Madrasah

Pembiasaan tawaduk dengan mencium tangan saat bertemu dengan para Guru dan mengucap salam kepada siapa saja tanpa memandang usia.

Selalu Menjaga Kesucian dalam segala Aktifitas agar Fikiran Jernih dan tidak mudah emosi dalam menghadapi segala sesuatu